Dankzij een unieke aanpak o.b.v. process mining en machine learning.

In het order2cash-traject zijn er vele momenten, waarop communicatie plaatsvindt met de klant. Deze digitale contactmomenten – de zogenaamde touchpoints – zijn zeer waardevol en voeden de Pulse Connected Engine. Met het oog op predictive analytics is het cruciaal om het communicatieproces van het order-to-cash-traject zorgvuldig te ontwerpen en minutieus uit te voeren. Zeker zo belangrijk is een feilloze geautomatiseerde vastlegging van de touchpoints.

Digitale Communicatie
Effectieve omni-channel communicatie; supersnel, slim getimede digitale berichten versturen zonder maximum.

24/7 Digitale transacties en selfservice

Het order2cash-traject kent verschillende dimensies dan enkel het verzenden van de juiste boodschap (inhoud) op het juiste moment (timing). Zo hebben ook het communicatiekanaal, de opbouw en volgorde van de boodschap, de tone of voice en de opmaak veel invloed. PulseDC ondersteunt je hierbij, door te adviseren en te helpen bij het mogelijk maken van 24/7 digitale transacties, het bieden van selfservice-mogelijkheden, het inrichten van digitale communicatiekanalen, zoals sms, e-mail, voicecast, web en transactie- en betaallinks. Uiteraard desgewenst volledig in de look & feel en huisstijl van je organisatie. De Pulse Connected Engine is hierbij je vertrekpunt.

Stap voor stap samen naar het ultieme resultaat

De eerste stap naar resultaat is het verzamelen van eventdata rondom de communicatie met klanten. Hierbij gebruik je de Pulse Connected Engine. Via ons platform zijn alle gewenste communicatiemiddelen in te zetten: sms, e-mail, voicecast, WhatsApp, QR. Deze zijn te voorzien van een gepersonaliseerde betaal/transactielink. Met één datafile regel je de verzending van alle berichten; voor al je merken en in iedere fase van het businessproces, bijvoorbeeld collection. Elk bericht zet aan tot actie, reactie of transactie (betaling). Elke feedback wordt direct, geautomatiseerd en online afgehandeld. Denk aan heraansluiting van diensten.


Eventdata verzamelen en koppelen aan klantdata

Klantcommunicatie is met de Pulse Connected Engine geen kwestie van zenden, maar interactie en uitgebreide verslaglegging. Met PulseDC heb je volledige controle over communicatie, interactie en transacties met klanten. Je communiceert snel, goedkoop, betrouwbaar, interactief en gepersonaliseerd. Als wij je digitale communicatie verzorgen, presenteren we alle verzamelde data via heldere BI-dashboards. En kunnen we de volgende stap zetten naar de ultieme customer journey in het order2cash-proces.

Deze stap maakt onze dienstverlening uniek. We koppelen de verzamelde eventdata aan je klantdata. Met de resultaten en patronen die dit oplevert, maken we bedrijfsprocessen slimmer met de inzet van machine learning. Voortdurende training o.b.v. historische data resulteert in betrouwbare voorspellingen (bijv. over wel/niet betalen) en helpt de juiste acties te bepalen. Dit geeft een perfect beeld van alles wat je specifieke bedrijfsproces beïnvloedt.